Rondemiss 2011


Sietske Veenstra

gezelligheid voorop bij scoren

Ze is gewend aan een rol in de voorhoede. Als spits bij het Trynwâldster damesvoetbal weet ze bovendien van wanten. ,,Ik mei it ôfmeitsje”, geeft Sietske Veenstra uit Aldtsjerk aan over haar veldpositie. In het voorbije jaar is ze daarin succesvol geweest. Samen met haar ploegmaatjes liet ze soms doelsaldo’s noteren van 23-0. ,,Soms hâlde je amper by hoefolle doelpunten d’iene of d’oare makke hat”. Dankzij overtuigend spel is haar ploeg met ingang van het nieuwe seizoen naar de vierde klasse gepromoveerd.

Eerlijkheidshalve wijst ze ook naar jaren met minder succes. ,,Wy ha ek noch wolris ferlern. Dat heart der gewoan by”. De nieuwste Rondemiss voetbalt al sedert haar negende levensjaar: eerst bij een gemengd team en daarna bij de dames. Winnen vindt ze belangrijk, maar de gezelligheid moet volgens haar zonder meer hoog in het vaandel blijven staan bij de sportieve strijd. Wekelijks wordt er steevast op twee avonden – maandag en donderdag - getraind voor de voetbalpot. Daarnaast geeft ze leiding aan een meisjesteam.

Het sluiten van vriendschappen beschouwt ze als een van haar mooiste levensdoelen. ,,Freonskippen en mei in ploechje te ‘shoppen’. Dêrfan kin ik echt genietsje”. Ook haar baan bij een kappersalon in Burgum schenkt haar veel voldoening. ,,It kontakt mei minsken is ien fan de moaiste kanten fan it wurk as kapster”. Aanvankelijk zou ze het CIOS volgen voor het lesgeven aan vooral de jeugd. Na intensief beraad besloot ze door te gaan voor het kappersvak en van die keus heeft ze nog geen dag spijt gehad. Bij thuiskomst wacht haar een krantenwijk die ze in weer en wind runt. ,,In moaie ôfwikseling: it iene wurk binnen en it oare bûten”. Sietske, geboren met de magische getallenreeks 19-09-1991, kent ook door dit werk Trynwâlden op haar duimpje. Ze is geboren in Aldtsjerk en ze is met haar ouders Aalze en Jolanda en broer Minne slechts één keer verhuisd. ,,Eartiids wennen wy oan de oare kant fan de strjitte”.

 

Bij het wielerevenement verwelkomt ze u graag. Het wielrennen volgt ze zoals zovelen doorgaans op afstand. Dit jaar geldt voor haar en voor talrijke inwoners van de Trynwâlden als een wel heel bijzonder jaar met de deelname van Lieuwe Westra uit oorspronkelijk Mûnein aan de Tour de France. ,,Bekend maakt bemind”, zegt hierbij alles.