Rondemiss 2009
Rondemiss 2009 Elza Seinstra:

Rondemiss 2009 Elza Seinstra: “Pluk de dag is ’t mooiste levensmotto”.

Spontaan, sportief en serieus. De rondemiss 2009 is hiermee in een drieluik te schilderen. Ze omschrijft zichzelf als een gezelschapsmens met oog voor de details van de dag. “Carpe dièm. Pluk de dag. Dat is wel zo’n beetje mijn levensmotto”. De 17-jarige Elza Seinstra uit Aldtsjerk kent dan ook een rijk geschakeerd leven.

Elza speelt mee in het damesteam van de voetbalvereniging Trynwâlden. “Dêryn stean ik meastal mid of achteryn of spylje ik de lêste man. Twa kear wyks traine en ienkear wyks in partijtje fuotbal”. In vooral de weekenden is ze werkzaam bij het Chinees restaurant in Gytsjerk. “In noflik wurkplak en sa learst in protte minsken kinnen”. Het werk sluit prima aan op haar ondernemende instelling. Eenmaal thuis stort ze zich graag even op hyves, omdat directe contacten het leven verrijken. De hyveshobby wisselt ze af met het lezen van boeken die in haar optiek een vlotte schrijfstijl moeten kennen. Als favoriet geldt dan ook Sophie Kindcella. “Har boeken geane as in film oan dy foarby. Hearlik om te lêzen. As ik ienkear yn sa’n boek begjin, lês ik it meastal fuortendaliks troch oan ‘e ein ta”. Uitgaan met vrienden en vriendinnen staat daarnaast hoog op haar urgentielijst.

Als haar favoriete tv-programma noemt ze Law & Order met daarbij een scherp oog voor de ‘special victims’ (bijzondere slachtoffers). “Miskien gean ik letter rjochten studearjen. Op dat terrein bin ik noch oan it ferkennen, want de rjochtenstúdzje is hiel breed. Yn elk gefal lûkt it programma. Dat hat foaral mei de minsklike aspekten te krijen. It binne libbensferhalen”. Als een gezonde meid is ze op haar toekomst voorbereid. Komend jaar hoopt ze haar opleiding aan het gymnasium bij het Dockinga College in Dokkum af te ronden. Na dit zesde schooljaar is er nog een leven te gaan. Ze hecht eraan alle opties open te houden. “Miskien wurdt it ferfolch in stúdzje yn Grins of yn Utert”, vertelt de geboren Trynwâldster die met haar vader, twee broers en een zuster in het landelijk gebied woont. Vandaag zal ze haar opwachting maken als Rondemiss met een herkenbare sierlijke sjerp en een boeket bloemen. “Wy binne oars net sa fan dy blomkeminsken, mar in Rondemiss kin der fansels net sûnder”.