Rondemiss 2006Elske Posthuma uit Oentsjerk is onze rondemiss voor 2006


Rondemiss bereidt zich op veel fronten voor op goede toekomst

Elke schooldag stapt ze op de fiets voor een retourtje naar Leeuwarden. Voor de 17-jarige Elske Posthuma uit Oentsjerk, nu Rondemiss bij de vijfde Omloop van de Trynwâlden, is dit de gewoonste zaak van de wereld. Je behoeft geen Einstein te zijn om te weten dat 200 (schooldagen) x 32 (kilometer) het getal van 6.400 op de teller tevoorschijn tovert.

In Leeuwarden is Elske onderhand bezig haar laatste en dus zesde Atheneumjaar succesvol af te ronden. Volgens plan zal ze er daarna nog een jaartje aan vastknopen. Daarmee heeft ze dan een massief fundament gelegd voor haar voorkeursstudierichting op medisch gebied. "Een vak als chirurgie lijkt me boeiend, maar dan moet ik wel doorstuderen aan het Atheneum. De exacte vakken mis ik nu. Die moet ik dus alsnog inhalen, maar dat is te doen".

Chirurgie is specialistenwerk. Dat boeit haar uitermate. In de voorbije jaren heeft ze zich vooral als een allrounder ontpopt. Geboren en getogen in de Trynwâlden kent ze de streek dan ook in vele rolpatronen. Als sporter bij de skatebaan, in het zwembad, in de fitnessroom en op fiets- en wandelpaden. Daarnaast speelde ze basketbal bij de Basketbalvereniging Hardegarijp en beoefende ze het stijldansen in de Friese hoofstad. Als muzikant met als instrumenten blokfluit en keyboard. Als medewerker van het Chinees restaurant in Gytsjerk en besteller van de post in Oentsjerk en Gytsjerk. "Foaral it postrinnen is moai wurk. De minsken binne gauris yn foar in praatsje en dat is gewoan aardich. De Trynwâldsters binne oer it algemien hiel noflik en steane dy by foaral moai waar somtiden bûten al op te wachtsjen".

Tussen de al drukke bedrijven door vindt ze steevast nog tijd voor het lezen van een echt goed boek zoals de Da Vinci-code, een detective of een spannend boek met een ontwikkeling die de hersenen prikkelt. Daarnaast kijkt ze graag naar films met een sterke voorkeur voor thrillers. En, uiteraard, is er het gewone tijdverdrijf: "Wat omhingje en wat byprate".

De uitdaging voor de nabije toekomst vormt de reis die ze volgend jaar met haar enige zus Anna zal maken. "Nei Tibet". Haar broer Arjen en haar ouders zullen haar dan even moeten missen, maar die worden uiteraard daarna helemaal bijgepraat. Voor de kortere termijn staat er een ander plan op stapel: "Ik fyts al in protte, mar ik wol noch wolris in race-fyts ha".

Het lijkt op een voor-aanmelding voor de Omloop van de Trynwâlden anno 2007. Ze heeft als toeschouwer al enkele edities van de omloop meegemaakt en is alvast gestart met skeeleren.